top of page
logocom.png

Yenilenebilir Enerji

Doğal süreçler sonucunda oluşan ve doğal süreçler sonunda kendini yenileyen, enerji ihtiyacını karşılama noktasında sürdürülebilir özelliğe sahip enerji kaynaklarına “yenilenebilir enerji” adı verilir.

 

     Farklı kaynaklarda benzer şekilde sınıflandırmalar yapılsa da; oluşum prensibi göz önüne alındığında, yenilenebilir enerji kaynaklarını şu şekilde gruplandırmak mümkündür;

·         Güneş Enerjisi

·         Rüzgâr Enerjisi, 

·         Jeotermal Enerji,

·         Hidrolik Enerji,

·         Biyokütle Enerjisi,

·         Deniz Dalga–Akıntı –Gelgit Enerjisi

    Yaşamın sürekliliği için enerji şarttır ve yenilenebilir enerji, sürdürülebilir bir geleceğin teminatıdır. Günümüzde enerji kullanımına bağlı ekolojik, ekonomik ve sosyolojik problemlerin çözümü için en etkin çözüm, yenilenebilir enerji kullanımının toplam enerji tüketimi içerisindeki yüzdesini en üst seviyelere çıkarmayı hedeflemek olacaktır.

    Bu bölüm, sürdürülebilir bir yaşam için temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tanıtılması, öneminin anlaşılması ve konu ile haberlerin ve teknolojik gelişmelerin paylaşılması amacı ile oluşturulmuştur ve yakında aktif olacaktır.   

ateşli Güneş

Güneş Enerjisi

Yeşil alan üzerinde Yel değirmenleri

Rüzgar Enerjisi

sd-marc-szeglat-556350-unsplash (1).jpg

Jeotermal Enerji

sd-lode-lagrainge-777579-unsplash.jpg

Hidrolik Enerji

Bitki Biyolojisi

Biyokütle Enerjisi 

kıyı

Deniz D-A-G Enerjisi

bottom of page