top of page

Bilimsel Çalışmalar

lg.png
Ata.jpg
"Biz uygarlıktan, 
ilim ve fenden
kuvvet alıyoruz ve
ona göre yürüyoruz"
Mustafa Kemal Atatürk
Projeler
Yayınlar

      PROJELER

 

 

    Ar-Ge Projeleri

 • 2015 – Misafir Araştırmacı – New Approaches to Eco House Design and Renewable Energy Applications in Sustainable Buildings, University of Nottingham Institute of Sustainable Energy, Nottingham, UK. TÜBİTAK - British Council Researcher Links Newton Katip Çelebi Fund

 • 2014 – Yardımcı Araştırmacı - Enerji Simülasyonu Tekniği ile Diyarbakır İli Seralarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Belirlenmesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Karacadağ Kalkınma Ajansı 14 DFD 25 No’lu Projesi.

 • 2013 - Proje Yöneticisi – SOLARES’13- Orhangazi Bölgesinde Tarımsal Soğutma Maliyetlerinin Düşürülmesi Amacıyla Resorbsiyonlu Soğutma Teknolojisinin Kullanımının Araştırılması (Reducing Operational Cost of Agricultural Cooling Applications Using Resorption System in Orhangazi Region)  Uludağ Üniversitesi Orta Ölçekli Bilimsel Araştırma Projeleri BAP 2013/42

 • 2011 – Misafir Araştırmacı – Trigeneration with Resorption Technology Stuttgart University Decentralized Energy Conversion Department, Stuttgart, Germany.

 

 • 2010 – Misafir Araştırmacı – Alternative System Design and Optimizing the System Parameters in Solar Cooling & Heating Applications, University of South Florida Clean Energy Research Center, FL, US.

 • 2008 / 2012 – Proje Sorumlusu – SACHRA (Solar Absorption in Cooling and Heating for Residential Application) – Evsel ve Endüstriyel Isı Pompalarının Deneysel Analizi Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP 2008/63

       

       Sosyal Sorumluluk Projeleri

 • 2014 – Danışman – Respect For Earth, Respect For Ourselves - Avrupa Birliği Comenius Programı - Tuna İ.Ö.O. Orhangazi - Bursa

       Öğrenci Projeleri 

 • 2015 – Danışman – TG 15 Güneş Enerjili Engelli Aracı - Orhan B., Yüksel A.F., Tuncer U., Pastakkaya B., M 2015/02 BUÜ Enerji Topluluğu Ar-Ge Projeleri, Bursa.

 • 2015 – Danışman – Tosbağa- Uluray Güneş Enerjili Ulaşım Sistemi,  Özder T.,  Öztürk S., Turhan G., Adalılar S., Pastakkaya B., M 2015/03 BUÜ Enerji Topluluğu Ar-Ge Projeleri, Bursa.

 • 2013 – Danışman – Güneş Enerjili Kurutma Fırını - Burhan G.,  Yiğitoğlu A., Ayar F., Koç A., Pastakkaya B., M 2015/02 BUÜ Enerji Topluluğu Ar-Ge Projeleri, Bursa.

 • 2012 – Danışman – Fırfır X Dikey Eksenli Rüzgar Türbini ile Konutsal Elektrik Üretimi - Burhan G.,  Yiğitoğlu A., Ayar F., Bursa M., Pastakkaya B., M 2012/01 BUÜ Enerji Topluluğu Ar-Ge Projeleri, Bursa.

 • 2012 – Danışman – Güneş Enerjili Deniş Taşıtı Electrophorus - Arslan Ö.F., Şendil E., Gençöz M., Eğriboz B., Pastakkaya B., M2012/01 BUÜ Enerji Topluluğu Ar-Ge Projeleri, Bursa.

 • 2012 – Danışman – Uludağ Üniversitesi Güneş Evi - Türkoğlu D., Yüksel A.F., Topal E., Erengezgin Ç., Pastakkaya B., A2012/01 BUÜ Enerji Topluluğu Ar-Ge Projeleri, Bursa.

 

YAYINLAR

 

       Uluslar arası Makaleler (SCI&SCI-Exp.)

 • Pastakkaya B., Yamankaradeniz N., Kaynaklı Ö., Coşkun S., Yamankaradeniz R., Experimental analysis of a solar absorption system with interior energy storage Journal of Energy in Southern Africa 39-49 23 2012

 

 • Yamankaradeniz N.,K. Furkan Sökmen Coşkun S., Kaynaklı Ö., Pastakkaya B., Performance analysis of a re-circulating heat pump dryer, Thermal Science 2014

 

       Ulusal Makaleler 

 • Pastakkaya B., Evsel ve Endüstriyel Soğutma Uygulamalarında Resorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi, MMO Tesisat Mühendisliği Dergisi, 40-51, Sayı188, Ocak- Şubat 2022.

 • Pastakkaya B., Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Isıtma Sisteminin Diyarbakır İlinde Örnek Bir Sera Uygulaması İçin Tekno-Ekonomik Analizi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1, 9-22,  2017.

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Yamankaradeniz R., Örnek Bir Yapının İklimlendirilmesinde Güneş Enerjisi Kaynaklı Isı Pompasının Simülasyon Tekniği ile İncelenmesi, Mühendis ve Makina, 30-37, Cilt 56, Sayı 666,Temmuz 2015.

 • Pastakkaya B., İşman M.K., Korukçu M.Ö., Yamankaradeniz R., İzmir ili için güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu isi pompası sistemi ile ısıtma-soğutma uygulamasının sayısal analizi, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, 11-22 144 2014

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Yamankaradeniz R., Isıtma ve Soğutma Uygulamalarında Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Sistemler Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Dergisi, 25-32 57 2008

 

 • Yamankaradeniz N., Coşkun S., Pastakkaya B., Can M., Isı Pompası Destekli Kurutma Sistemlerinde By-Pass Oranının Kurutma Performansına Etkisinin Deneysel Analizi Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 17-35 17 2012

      Sözlü Bildiriler - Uluslar arası Kongreler

 • Pastakkaya B., Pandemi Şartlarında Hastane Binalarının Isıl İhtiyaçlarının Güneş Enerjisi ile Karşılanmasının Simülasyon Tekniği İle Analizi: Gaziantep Devlet Hastanesi Örneği, ULIBTK'21 Uluslar arası katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 8-10 Eylül 2021 Gaziantep

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Frigorifik Araçlarda Resorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi. 9th International Automative Technologies Congress (OTEKON 2018) 7-8 May 2018. Bursa.

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Örnek Bir Sera İçin Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemi ile Isıtma Uygulamasının Tekno-Ekonomik Analizi, 3nd International Congress of Agriculture and Environment (ICAE),  November 16-18, Antalya, 2017

 

 • Ünlü K., Pastakkaya B., Tarımsal Soğutma Uygulamalarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Resorbsiyonlu Soğutma Sistemleri,  3nd International Congress of Agriculture and Environment (ICAE),  November 16-18, Antalya, 2017

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Gürbüz O., Yaslıoğlu E., Gürbüz B., Kılıç İ., Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Resorbsiyonlu Soğutma Sistemleri,2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25-27 October, Adana, 2017.

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Adana İli İçin Örnek Bir Yapıda Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Isı Pompası Sistemi İle Soğutma-Isıtma Uygulamasının İncelenmesi, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, 25-27 October, Adana, 2017.

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Gürbüz O., Yaslıoğlu E., Gürbüz B., Kılıç İ. Güneş Enerjisi Kaynaklı Resorbsiyonlu Soğutma Sistemleri ile Soğuk Depo Uygulamaları, International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21st-24th of September, Isparta, 2017

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Gürbüz O., Yaslıoğlu E., Gürbüz B., Kılıç İ., Tarımsal Ürünler İçin Soğuk Depo Uygulamalarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Resorbsiyonlu Soğutma Sistemi İle Soğutma Maliyetlerinin Düşürülmesi, V. Uluslar arası Gıda ArGe Proje Pazarı, İzmir, 2017.

 • Pastakkaya B., Cüce E., Cüce P.M., Cooling applications with renewable energy powered resorption systems, 14th International Conference on Sustainable Energy Technologies – SET 2015, 25th - 27th of August 2015, Nottingham, UK, Vol II., pp.58-64. Nottingham, 2015.

       Sözlü Bildiriler - Ulusal Kongreler

 • Pastakkaya B., Bir Yapının Doğalgazlı Kombi İle Yerden Isıtılması Uygulamasında Isıtma Performansının Deneysel Olarak İncelenmesi, 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi İzmir-Türkiye, 2023.

 • Pastakkaya B., Evsel ve Endüstriyel Soğutma Uygulamalarında Resorbsiyonlu Soğutma Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi İzmir-Türkiye, 2019.

 

 • Pastakkaya B. Atık Isı Kaynaklı Resorbsiyonlu Soğutma Sistemi ile Endüstriyel Soğutma Uygulamaları, IV. Enerji Verimliliği Kongresi, 13-14 Ekim, Kocaeli, 2017

 

 • Pastakkaya B., Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Isı Pompası Sisteminin Farklı Derece-Gün Bölgeleri İçin Isıtma-Soğutma Performansının İncelenmesi, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi İzmir-Türkiye, 2017.

 • Pastakkaya B., Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Isıtma Sisteminin Örnek Bir Sera Uygulaması İçin Tekno- Ekonomik Analizi, I. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa 2015.

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Yamankaradeniz R. Örnek bir yapının ısıtma-soğutma uygulamasında güneş enerjisi kaynaklı ısı pompası sisteminin simülasyon tekniği ile incelenmesi, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi İzmir-Türkiye, 2015.

 • Pastakkaya B., İşman M.K., Korukçu M.Ö., Yamankaradeniz R., İzmir ili için güneş enerjisi kaynaklı absorbsiyonlu isi pompası sistemi ile ısıtma-soğutma uygulamasının sayısal analizi, 1301-1312 Cilt 2, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye 2013.

 

 • İşman M.K., Korukçu M.Ö., Pastakkaya B., Yüksel N. Isı köprülerindeki sıcaklık dağılımlarının sayısal olarak incelenmesi, 397-406 Cilt 1 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye 2013.

 

 • Korukçu M.Ö.,Pastakkaya B., İşman M.K., Bir otomobil kabini içerisinde ısıtma süreci için farklı hava hızı kullanımının sayısal analizi, 2011-2022 Cilt 2, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye 2013.

 

 • Korukçu M.Ö., İşman M.K., Pastakkaya B., Değişik hava hızı değerleri kullanılarak yerden ısıtma yapılan ve taze hava verilen bir ofis içerisindeki konfor koşullarının sayısal analizi. 1997-2008 Cilt 2, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye 2013.

 

 • Pastakkaya B.,İşman M.K., Korukçu M.Ö., Yamankaradeniz R., Samsun ilinde örnek bir konut için güneş enerjisi ile soğutma-ısıtma uygulamasının sayısal analizi, 133, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK 13,Samsun-Türkiye, 2013

 

 • İşman M.K., Korukçu M.Ö., Pastakkaya B., Yüksel N., Can M. Örnek bir çarpan hava jeti problemi için türbülans modellerinin çözüm süreleri bakımından değerlendirilmesi 76, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK 13, Samsun-Türkiye, 2013

 

 • Pastakkaya B., Yamankaradeniz N., Coşkun S., Yamankaradeniz R., Dahili Enerji Depolamalı Absorbsiyonlu Isı Pompası ile Isıtma ve Soğutma Uygulaması İKSES'12 Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu Balıkesir 163-175 2012

 • Yamankaradeniz N., Coşkun S., Pastakkaya B., Kaynaklı Ö., Nem Alıcı ve Reküperatör Tip Isı Pompası Destekli Kurutma Sistemlerinin Performanslarının İncelenmesi, İKSES'12 Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu Balıkesir 163-175 2012

 • Pastakkaya B., Yamankaradeniz N., Coşkun S. Binaların Soğutulmasında Güneş Enerjisi Kaynaklı Absorbsiyonlu Isı Pompasının Deneysel İncelenmesi, İklim 2011 Ulusal iklimlendirme Kongresi, Antalya,2011

       Poster Bildiriler

 • Pastakkaya B., Riffat S., Innovative Greenhouse Designs for Agricultural Applications, SET 2022 – The 19th International Conference on Sustainable Energy Technologies 16 – 18 August, Istanbul, Turkey 2022

 • Pastakkaya B., Riffat S., A Candidate for an Unique Eco-Zone Ovoc’s Yeniköy Campus, SET 2022 – The 19th International Conference on Sustainable Energy Technologies 16 – 18 August, Istanbul, Turkey 2022

 • Pastakkaya B., Riffat S., Sürdürülebilir Yapılarda İnovatif Enerji Uygulamaları, Uludağ Üniversitesi V. Bilgilendirme ve ARGE Günleri Bursa -Türkiye 2016

 • Pastakkaya B., Gıda endüstrisinde yenilenebilir enerji kaynaklı ısıl uygulamalar Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve ARGE Günleri Bursa -Türkiye 2014

 

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Gürbüz O., Yaslıoğlu E., Gürbüz İ.B., Kılıç İ., Yamankaradeniz R., Peil S., Helle K., Burhan G.,Cüce E., Cüce P.M., Güneş enerjisi kaynaklı tarımsal soğutma teknolojileri araştırma ve uygulama laboratuvarı SOLARES,  Uludağ Üniversitesi IV. Bilgilendirme ve ARGE Günleri Bursa -Türkiye 2014

 

 • Pastakkaya B., Gürbüz O., Yaslıoğlu E., Gürbüz İ.B., Ünlü K., Kılıç İ., Yamankaradeniz R.,D Orhangazi Bölgesinde Tarımsal Soğutma Maliyetlerinin Düşürülmesi Amacı ile Resorbsiyonlu Soğutma Teknolojisinin Kullanımının Araştırılması U.Ü. III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri Bursa, 2013

 • Pastakkaya B., Ünlü K., Resorbsiyonlu Soğutma sistemi ile İleri Soğutma Uygulamaları Uludağ Üniversitesi II. Ar-Ge Günleri BURSA 2012

 • Pastakkaya B., Yamankaradeniz N., Coşkun S., Kaynaklı Ö., Bursa ili için güneş enerjisi kaynaklı soğutma sisteminin deneysel analizi U.Ü. I. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, Bursa 2011

TOPLANTILAR

      Konferanslar

 • Davetli Konuşmacı - Pastakkaya B., A Novel Renewable Powered Resorption Cooling System for Cold Storage ofthe Pharmaceutical Products, Chemistry Conference 2023, June 10-11, 2023, London, UK. 

 • Sürdürülebilir Yaşam için Eko Tasarımlar - 9 Mart 2016 BUÜ Enerji Topluluğu - Orhangazi Kaymakamlık Salonu- Bursa

 • Yenilenebilir Enerji&Sürdürülebilir Gelecek - 14 Mayıs 2012 BUÜ Enerji Topluluğu - Orhangazi Kaymakamlık Salonu- Bursa

      Çalıştaylar

 • Katılımcı - Pastakkaya B., Ünlü K., Biyogaz ile Çalışan Resorbsiyonlu Trijenerasyon Sistemleri, 2nd  International Workshop of Composting  and Biogas Technologies (IWCB),  November 16-18, Antalya, 2017

 

 • Katılımcı - Pastakkaya B., Renewable Energy Applications for Cooling of the Eco-Buildings, Renewable Energy Technology: Future, Opportunity, and Challenges for the UK and Turkey Workshop, Istanbul, 2016.

 • Başkan - Pastakkaya B., Renewable&Clean Energy Workshop - U.Ü. TTO Bursa, 2014.

 • Katılımcı - Pastakkaya B., Solar Cooling & Heating in Residential Applications, Novel Energy and Biotechnology Developments in the Sustainable Built Environment Workshop, Istanbul, 2014.

 • Davetli Konuşmacı - Pastakkaya B., Tarımsal Üretimde Güneş Enerjisi Uygulamaları ve Son Teknolojik Gelişmeler, (Solar Energy Applications and Ultimate Technologies for Agricultural Production)  IMAC Uluslararsı Mezopotamya Tarım Kongresi - Enerji Simülasyonu Tekniği ile Diyarbakır ili Seralarında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Çalıştayı, Diyarbakır, 2014

 • Davetli Konuşmacı - Pastakkaya B., Ex Oriente Lux- Quest for the Alternative, Energy Workshop, Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW), Universität Stuttgart., 2013.

      Seminerler & Paneller

 • Geleceğin Enerjisi&Enerjinin Geleceği - 18 Mart 2019 Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi YAÇ MYO - Bursa

 • Enerji ve Ekoloji - 9 Şubat 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi Orhangazi YAÇ MYO - Bursa

AKADEMİK

      Dersler 

     İdari Görevler & Üyelikler

 • Bölüm Başkanı - Makine ve Metal Tekn. Bölümü 2021 - ... BUÜ Orhangazi YAC MYO

 • Proje Yönetimi Koordinatörü - 2019 - ... BUÜ Orhangazi YAC MYO

 • Müdür Yardımcısı - 2013/2016 BUÜ Orhangazi YAC MYO

 • Başkan Yrd. - 2016 / ... Orhangazi Üniversite Yapma ve Yaşatma Derneği

      Danışmanlıklar

Toplantılar
Akademik
bottom of page